TechnológieAutor: GLAMON s.r.o.. < glamon(at)glamon.sk >, Téma: Informácie,Vydané dňa: 01. 01. 2016Kalené sklo – je tepelne spracované sklo, ktoré po procese kalenia získa nové rozloženie vnútorného napätia. Kalené sklo sa vyrába zahriatím sklenej platne v kaliacej peci na teplotu cca 600 °C a jeho rýchlym ochladením prúdom vzduchu. Po procese kalenia ostane vo vnútri skla ťažné pnutie, zatiaľ čo na povrchu vznikne tlakové napätie. Týmto procesom získava sklo jedinečné vlastnosti. Kalené sklo je trojnásobne odolnejšie na náraz do plochy, má päťnásobne zvýšenú mechanickú pevnosť a odolnosť voči prudkým zmenám teploty ako obyčajné sklo. Pri rozbitý kaleného skla, sa toto rozpadne na malé neostré časti, ktoré zabraňujú poraneniu. Kalené sklo sa používa všade tam, kde sú kladené zvýšené nároky na bezpečnosť. Heat Soak je test skla, pri ktorom je už hotové kalené sklo podrobené testu tzv. umelého starnutia. Pri tomto procese sú sklá vystavené tepelnej záťaži pri 290°C po dobu 8 hodín. Tento proces je pri niektorých prípadoch použitia kaleného skla predpísaný. O prevedení testu je vždy vyhotovený protokol. Týmto testom sa vylúči viac ako 99% prípadov samovoľného prasknutia kaleného skla, zapríčineného prítomnosťou sulfidu nikelnatého. Kalené sklo je vyrobené v kvalite v zmysle normy STN EN 12150-1 Sklo v stavebníctve – Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo, Časť 1: Definície a opis.

Lepené sklo - conex - vrstvené sklo skladajúce sa z dvoch alebo viac tabúľ skla, spojených vysoko elastickou PVB fóliou. Fólia môže byť číra, mliečna alebo farebná. V prípade mechanického namáhania, napr. nárazom ostrým predmetom, dôjde k deštrukcii sklenených tabúľ, nie však PVB fólie. Aj napriek rozbitiu si tabuľa z lepeného skla zachováva určitú odolnosť, napr. proti vniknutiu do objektu. Rôznou kombináciou skiel a hrúbky a počtu fólií sa dajú vyrobiť sklá spĺňajúce kritéria pre výrobu napríklad pochôdznych skiel, skiel s odolnosťou proti prerazeniu, nepriestrelné sklá, sklá zábradlí a podobne. Vrstvené sklo sa môže vyrobiť kombináciou klasických floatových skiel, ornamentných skiel a bezpečnostných kalených skiel ESG a polokalených skiel TVG. Podľa jednotlivých kombinácii sa tak úmerne zväčšuje odolnosť hotových elementov lepeného skla. Sklo z floatu je možné opracovávať pred aj po procese lepenia. Lepené sklá vyrobené kombináciou kaleného ESG skla a polokaleného TVG skla sa už ďalej zväčša neopracovávajú. Vrstvené sklo je vyrobené v kvalite stanovenej normou STN EN ISO 12543-6 Sklo v stavebníctve – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo, Časť 6: Vzhľad.

Emailované sklo – je sklo, na ktorom je jednostranne nanesená vrstva farby / emailu. Na potlač skla sa používa špeciálna kaliteľné farba, ktorá sa pri zahriatí v peci stane súčasťou skla. Farba je svetlostála a odolná aj voči mechanickému poškodeniu. Emailované sklá sa využívajú najmä v stavebníctve – exteriéry - fasády, ale aj v interiéroch na deliace priečky, zábradlia, kuchynské zásteny, kúpeľňové obklady, obrazy a pod. Na určenie odtieňa farby sa používa medzinárodný vzorkovník RAL K7 CLASSIC. Používané kaliteľné farby neobsahujú ťažké kovy. Rozmery tlače sú 1500 x 3500 mm.

Ohýbané sklo - je to bežné alebo spekané sklo, ktoré je ohýbané špeciálnym postupom. Ohýbané sklo je vyrábané v horizontálnej forme, pomalým ohrievaním skla až na cca 600°C. Pri tejto teplote sklo dostatočne mäkne a vyplní tvar formy. Sklo je potom pomaly ochladzované, aby bolo zbavené vnútorného pnutia. Samotná forma hrá dôležitú úlohu pri ohýbaní skla, pretože určuje kvalitu a uhol zakrivenia.

ClearShield - nechránený povrch skla trpí neustálym usádzaním organických a anorganických nečistôt zo vzduchu alebo vody (minerály, vodný kameň, uhľovodíky, oxidy kovov), ktoré spôsobujú koróziu a fyzické poškodenie skla. Čistenie skla sa stáva, navzdory pravidelnému umývaniu, veľmi náročné a optická čistota skla sa zhoršuje. ClearShield – je špeciálny polymér viazaný k sklenému povrchu pevnými fyzikálnymi a chemickými väzbami. Ochrana sklenených povrchov ClearShield-om prináša mnohé výhody. Ošetrený povrch ostáva v porovnaní s neošetreným sklom dlhšie čistý a opticky ho udržuje dlhšie číry. Dlhodobú čistotu skla zaistíte a životnosť ochrany ClearShield predĺžite už jednoduchým opláchnutím skleného povrchu čistou vodou po každom sprchovaní, prípadne jeho následným utretím. Ak sa na skle začne usádzať vrstva nečistoty, tak sa ochranná vrstva ClearShield ošetrí prípravkom AFTER-CARE, ktorý predlžuje životnosť ochrany a uľahčuje čistenie. Interval ošetrovania je pre každé sklo individuálny. Interval ošetrovania závisí napr. od intenzity sprchovania, kvality vody a pod. Vrstva ClearShield je na naše sprchové kúty nanášaná automaticky a prípravok AFTER-CARE je možné u nás zakúpiť.

Lepenie UV lepidlom – pri lepení vzniká dokonalý a esteticky čistý spoj. Ide o lepidlo, ktoré mení svoje vlastnosti pri nasvecovaní UV lampou. Použitie lepenia je hlavne pri výrobe nábytku, lepení konzol na sklá, lepenia skla na sklo a podobne. Lepiť sa môžu číre sklá, ale aj sklá s PVB fóliou. Výhodou je, rýchle zlepenie a spoj môže byť už za pár sekúnd po zlepení mechanicky namáhaný.

Zrkadlenie skiel – na trhu sú zrkadlá o štandartnej hrúbke 2 až 6 mm. V špecifických prípadoch vzniká požiadavka aj na iný typ zrkadiel. Ide o napríklad kalené zrkadlá. Obyčajné zrkadlo nie je možné zakaliť, preto postup musí byť opačný. Najskôr sa dané sklo, ( nemusí byť len číre ) zakalí a potom sa nanesie zrkadlová vrstva. Zrkadliť sa dajú prakticky skoro všetky typy skiel a hrúbok, obmedzenie je len rozmerové.